odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube

Polskie metropolie fabrykami PKB

portalsamorzadowy.pl - 31-05-2012
- Cały nasz wysiłek powinien zostać włożony w inwestycje - gremialnie stwierdzili skarbnicy podczas posiedzenia Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich.
Tempo wzrostu gospodarczego sprawia, że Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce krajów Unii Europejskiej pod względem PKB. Jednocześnie np. stolicy naszego kraju wciąż daleko do metropolii europejskich, a co dopiero do metropolii światowych.Dyskutanci, którzy odbyli posiedzenie w ub. tygodniu w Katowicach - podkreślali, że metropolie nie powinny być mylone z przedsiębiorstwem, a kojarzone raczej ze środowiskiem, w którym rozwija się przedsiębiorczość.Jakie metropolie mają dzisiaj potrzeby? Z badań (przeprowadzonych na podstawie 12 miast metropolitalnych), których podjęła się firma pod kierownictwem prof. Witolda Orłowskiego wynika, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat trzeba tu zainwestować 1 bilion 140 mld złotych. Według profesora mowa o czterech podstawowych obszarach inwestowania: mieszkalnictwo - dwie trzecie wydatków, transport publiczny i drogi oraz infrastruktura społeczna.Skarbnicy największych polskich miast twierdzą, że ograniczenia zadłużenia i deficytu serwowane samorządom przez ministerstwo finansów mogą zatrzymać inwestycje w największych miastach. A obszary metropolitalne muszą inwestować dalej, ponieważ są motorem rozwoju w Polsce.Poziom PKB w Polsce wynosi 65 procent średniej unijnej. Powyżej znajdują się takie miasta jak: Poznań, Wrocław, Kraków, Katowice, Łódź i Szczecin.Skarbnicy zauważyli też, że konieczne będzie wypracowanie w jak najkrótszym czasie jednolitego systemu administracyjnego. Jako przykład podali Górnośląski Związek Metropolitalny, gdzie 14 miast z Górnego Śląska posiada swój własny odrębny system zarządzania, a efekty działania tego związku nie są najlepsze.W sesji udział wzięli: Mirosław Czekaj – Skarbnik m.st. Warszawy, Skarbnik Zarządu, Unia Metropolii Polskich; Janina Filipek – Skarbnik Rzeszowa; Lesław Fijał – Skarbnik Krakowa; Stanisława Kozłowska – Skarbnik Białegostoku; Stanisław Lipiński – Skarbnik Szczecina, Zastępca Przewodniczącego, Komisja Skarbników Miast, Unia Metropolii Polskich; Krzysztof Mączkowski – Skarbnik Łodzi; Michał Olszewski – Wiceprezydent m.st. Warszawy; Jolanta Ostaszewska – Dyrektor, Wydział Finansowy, Urząd Miejski w Gdańsku; Barbara Sajnaj – Skarbnik Poznania; Irena Szumlak – Skarbnik Lublina; Piotr Tomaszewski – Skarbnik Bydgoszczy; Magdalena Wilamowska – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Administracji i CyfryzacjiArtykuł powstał na bazie debaty „Metropolie fabrykami PKB” w ramach IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.