odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube

Ogromne wyzwania przed infrastrukturą kolejową

wnp.pl (Piotr Stefaniak) - 16-05-2012
Fot. Fotolia
Po długich negocjacjach z przedstawicielami Komisji Europejskiej, w końcu kwietnia uzyskaliśmy zgodę na możliwość przesunięcia części środków inwestycyjnych, przyznanych przez UE na projekty modernizacji sieci kolejowej w Polsce, na remonty i rewitalizację jej odcinków - powiedział wiceminister transportu Andrzej Massel, podczas debaty "Inwestycje infrastrukturalne na kolei" zorganizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
Ta możliwość ma istotne znaczenie dla kolei.Po pierwsze, umożliwi relatywnie szybką poprawę czasu przejazdu na kilku odcinkach linii kolejowych, wzrost bezpieczeństwa na kilkuset przejazdach drogowych, także np. oszczędności w zużyciu energii (pociągi nie będą musiały tam hamować, a później się rozpędzać). Np. takie bieżące remonty na odcinku Kalety-Lubliniec-Kluczbork, zwiększą maksymalną prędkość pociągów towarowych, w tym z węglem (jadących np. do portów Szczecin-Świnoujście) z 30-50 km/h, do 120 km. „Są to projekty mniej czasochłonne i dlatego do szybkiej realizacji” - podkreślił wiceminister.Po drugie, rozwiązanie takie ograniczy groźbę niewykorzystania środków unijnych, przyznanych w budżecie 2007-2012.A właśnie ta kwestia m.in. interesowała uczestników debaty, bowiem od tego uzależnione są także plany działania wykonawców. Poseł Janusz Piechociński zwrócił uwagę, że nadal zapomina się o właściwym podziale pieniędzy budżetu pomiędzy inwestycje drogowe, a kolejowe, jaki zaleca UE (60:40). - To także dlatego, że politycy nie doceniają roli kolei w gospodarce - powiedział.- Przygotowujemy projekty, choć nie mamy zapewnionego współfinansowania z budżetu państwa – podkreśliła Józefa Majerczak, członek zarządu, dyrektor ds. Utrzymania Infrastruktury PKP PLK.Jak zapewniła Maja Rogińska z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wszystkie projekty inwestycji kolejowych mogą liczyć na szybkie rozpatrzenie, bowiem jest to zgodne z ogólnymi celami UE, w tym ograniczenia emisji spalin.