odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube

Inwestorzy i medycyna, czyli w poszukiwaniu kapitału

rynekzdrowia.pl (Wojciech Kuta) - 25-05-2012
Piotr Gerber, prezes zarządu EMC Instytut Medyczny SA. Fot. PTWP
Co zachęca do lokowania prywatnego kapitału w ochronie zdrowia, a co utrudnia ten proces? Na ile polski rynek medyczny jest atrakcyjny dla inwestorów? To główne pytania, na które starali się odpowiedzieć uczestnicy sesji pt. "Inwestorzy i medycyna" podczas IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
Wszyscy uczestnicy panelu byli zgodni co do tego, iż potencjał rynku prywatnych usług medycznych w Polsce jest pokaźny, ale jego wykorzystanie zależy m.in. od regulacji systemowych.Izabella Żyglicka z kancelarii prawnej Adwokaci i Radcowie Prawni Izabella Żyglicka i Wspólnicy podkreślała, iż obecna perspektywa kontraktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest dla wielu inwestorów zbyt krótka.- Zaangażowanie poważnego kapitału wymaga gwarancji wieloletniego, stabilnego osiągania przychodów - dodała mec. Żyglicka. - Z drugiej strony każda inwestycja musi być odpowiednio wcześnie i precyzyjnie zaplanowana oraz przygotowana. I takich przedsięwzięć oczywiście nie brakuje, choć przed nami nadal długa droga.Prawnik wskazała, że wciąż na Giełdzie Papierów Wartościowych notowanych jest bardzo mało spółek medycznych, co dowodzi, że taki sposób pozyskiwania kapitału przez podmioty działające w ochronie zdrowia pozostaje wielkim polem do zagospodarowania.Biorący udział w panelu przedstawiciele inwestorów - Robert Rzemiński, członek zarządu MCI.BioVentures Fund Manager i Jacek Korpała, partner zarządzający w ARX Equity Partners Sp. z .o.o. - wskazywali na możliwości rozwoju placówek medycznych, jakie stwarzają środki inwestowane właśnie przez fundusze private equity.Przypomnijmy, że według danych Europejskiego Stowarzyszenia PE i VC Associaction, Polska była w 2010 roku największym rynkiem w regionie pod względem wartości zrealizowanych inwestycji private equity i venture capital. Trafiło do nas 657 mln euro. Szacuje się, że kilkadziesiąt milionów euro stanowiły inwestycje w spółki medyczne.- Popyt na usługi medyczne na dobrym poziomie jest w naszym kraju ogromny, dlatego sektor prywatny w ochronie zdrowia będzie się rozwijał - powiedział prof. Paweł Buszman, przewodniczący rady nadzorczej Polsko-Amerykańskich Klinik Serca SA.- Oczywiście na tej drodze nie brakuje barier. Jedną z nich jest fakt, że wciąż mamy w Polsce jednego płatnika, czyli NFZ, podczas gdy w znacznie mniejszych Czechach konkuruje ze sobą 6 funduszy ubezpieczeń zdrowotnych - mówił prof. Buszman.Czy po niedawnych spektakularnych decyzjach inwestycyjnych - m.in. wejściu Centrum Medycznego Enel-Med na giełdę czy znaczącej inwestycji międzynarodowego funduszu private equity Advent International w Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca - można mówić o większym ożywieniu kapitałowym w rodzimej branży medycznej?Grzegorz J. Goryszewski, prezes zarządu Grupy Allenort, (firma posiada m.in. sieć klinik kardiologicznych) jest ostrożny w formułowaniu tak jednoznacznej oceny:- Na razie nie dzieje się nic specjalnego. Mamy raczej do czynienia z porządkowaniem całego rynku medycznego. Podobnie jak w wielu innych krajach, także i u nas coraz szerszym strumieniem napływa kapitał prywatny. Tak stało się w innych branżach, tak dzieje się w ochronie zdrowia - uważa Grzegorz J. Goryszewski.W dyskusji podkreślano, że rozwój prywatnego sektora medycznego w Polsce jest nieuchronny, paradoksalnie m.in. dlatego, że tak bardzo nadal brakuje w nim kapitału na rozwój. Trzeba go więc pozyskiwać.Z taką tezą zgadza się Marcin Szulwiński, prezes zarządu Grupy Nowy Szpital Sp. z o.o.: - Poza względami ekonomicznymi sektor medyczny ma przed sobą naturalną perspektywę rozwoju, spowodowaną m.in. epidemiologią, starzeniem się społeczeństwa czy ciągłym postępem technologii medycznych - wymieniał prezes Szulwiński.Przyznał ponadto, że Grupa Nowy Szpital prowadzi zaawansowane już są rozmowy z przyszłym, mniejszościowym udziałowcem tej sieci szpitali.- Jesteśmy jedną z firm w Polsce, mających już doświadczenie prywatyzowaniu i prowadzeniu szpitali, które kiedyś - jako podmioty publiczne - borykały się z bardzo poważnymi problemami finansowymi. Etap pionierski w tej materii mamy już więc za sobą - stwierdził Piotr Gerber, prezes zarządu EMC Instytutu Medycznego SA.Jego zdaniem czeka nas nie tylko rozwój prywatnego sektora, ale i konsolidacja. - W takim kierunki zmierzają także inne kraje - przypomniał prezes Gerber. - Niedawno w Niemczech doszło do akwizycji, za sprawą której w jednej prywatnej sieci znalazło się aż 160 szpitali.