odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube

Horyzont 2020, czyli 80 mld euro na rozwój

wnp.pl (Ireneusz Chojnacki) - 20-05-2012
fot. PTWP
Unia Europejska w celu rozwoju nauki i innowacji pozwalających osiągnąć i utrzymać przewagę konkurencyjną przedsiębiorcom gotowa jest angażować olbrzymie środki. Jednym z ważnych celów jest innowacyjność w energetyce, a do jej rozwoju łącząc naukę i biznes mają się przyczynić takie instytucje jak KIC InnoEnergy mająca charakter paneuropejski, a działająca także w polskiej lokalizacji – wynika z debaty „Horizon 2020 – przyszłość energetyczna Europy – wkład KIC InnoEnergy” przeprowadzonej podczas IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
„Horyzont 2020” (Horizon 2020) to nazwa programu który w latach 2014 – 2020 zapewni finansowanie europejskich badań naukowych i innowacji. Program ten jest następcą obecnego 7. Programu Ramowego i poza zmienioną nazwą będzie miał także znacznie zwiększony budżet oraz nową strukturę. Program „Horyzont 2020” należy do głównych filarów tzw. Unii innowacji – jednej z inicjatyw przewodnich strategii „Europa 2020”, której celem jest zwiększenie konkurencyjności Europy na świecie.Magnus Callavik, który w KIC InnoEnergy odpowiada m.in. za wkomponowanie konsorcjum w program Horyzont 2020, wyjaśnił na wstępie, że KIC InnoEnergy jest społecznością zajmującą się rozwojem i badaniami, która działa w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii i która stara się łączyć biznes, kształcenie, a także wiedzę sektora badań i rozwoju. Wskazywał, że jest to triada, która jest sposobem na zwiększenie innowacji i poinformował, że KIC InnoEnergy to firma, która złożona jest z uniwersytetów, instytutów badawczych i z przedstawicieli biznesu – w sumie ma 29 udziałowców, z czego po około 1/3 z wymienionych sektorów, z 8 krajów europejskich.KIC InnoEnergy dotychczas zajmowała się przede wszystkim kwestiami innowacji w obszarach nakreślonych w Europejskim Strategicznym Planie Technologii Energetycznych ( tzw. SET-Planie - The European Strategic Energy Technology Plan ), czyli energetyką wiatrową, słoneczną, sekwestracją CO2, energią z biomasy, sieciami energetycznymi, zrównoważoną energią atomową oraz inteligentnymi miastami i budynkami. Firma działa w sześciu lokalizacjach, a w tym w Polsce, gdzie przedmiotem działania są czyste technologie węglowe.- Teraz Unia Europejska przygotowuje nowy program Horyzont 2020 więc zostawiamy już te siedem programów i chcemy mieć program łączny, który naszywa się Horyzont 2020. Ma on działać od 2014 do 2020 roku i będzie to około 80 mld euro ,ale dyskutuje się jeszcze cały czas na ten temat i mniej więcej za rok poznamy ostateczną decyzję co do budżetowania tego projektu – poinformował Magnus Callavik, podając, że Europejski Instytut Innowacji i Technologii może liczyć na około 2,8 mld euro, aczkolwiek to też nie jeszcze całkiem pewne.W następnej kolejności przedstawiciele KIC InnoEnergy prezentowali, czym się zajmują i swoje opinie na temat poszczególnych obszarów badań będących przedmiotem ich zainteresowania, a przedstawiciele biznesu formułowali swoje oczekiwania wobec instytucji badawczych.- Jeśli chodzi o absolutne wartości to zapotrzebowanie na ropę ulegnie zwiększeniu, ale tak naprawdę zmniejszy się ono. Jeśli chodzi o węgiel to również zapotrzebowanie ulegnie zmniejszeniu, a zapotrzebowanie na gaz ciągle ulega zwiększeniu. (…) W ciągu dwudziestu lat gaz będzie drugim największym źródłem energii. Jest to ogromny wzrost – prognozował Philippe A. Tanguy z koncernu Total, podkreślając, że zasoby gazu są duże, ale problemem jest uzyskanie do nich dostępu.- Po co nam są inteligentne sieci ? Najważniejszy powód jest taki, że musimy zintegrować ogromne źródła odnawialnej energii i to jest zadanie, z którym musimy się zmierzyć. (…) Naprawdę to nie są nowe technologie, ale musimy je połączyć w nowy sposób po to, aby wdrożyć nowy model biznesowy- wyjaśniał Magnus Callavik, a jako jeden z przykładów wdrażania innowacji w sferze energetyki podał Estonię, gdzie jest wdrażany program budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych przewidujący, że stacje będą lokowane co 50 km.- Chciałbym podkreślić, że poprawianie wiedzy technologicznej i naukowej jest dla nas koniecznością. Moglibyśmy powiedzieć, że technologia wiatrowa jest już dość rozwinięta, ale są nowe technologie, które trzeba rozwijać. Trzeba zwrócić uwagę na pięć ważnych punktów w energetyce wiatrowej, na których będziemy się skupiać w przyszłości. Chodzi tutaj o koszty kilowatogodziny więc określamy te punkty zależnie od ceny. Będziemy pracować nad sposobem przewidywania generacji, nowymi materiałami, które pozwolą zmniejszyć koszty budowy (…) Składowanie energii jest bardzo ważnym punktem dla nas, bo wiąże się z ożywieniem rynku i zabezpieczeniem dostaw, a także ważna jest logistyka związana z operacjami zamorskimi, bo około 20-25 proc. kosztów farm związanych jest z instalacją i logistyką stąd musimy zająć się logistyka trochę bliżej - mówił Antoni Martinez, koordynator tematyczny z CC Iberia.Z kolei Joanna Schmid, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia, wskazała na wstępie na globalne aspekty funkcjonowania sektora elektroenergetycznego podkreślając znacznie unijnej polityki klimatyczno-energetycznej jako sensownej pod warunkiem, że dotyczy nie tylko krajów UE, ale wszystkich gospodarek.- A czego oczekujemy od KIC InnoEnergy ? Po pierwsze chcielibyśmy, aby działania koncentrowały się przede wszystkim na poszukiwaniu rozwiązań, które pozwolą unijnym przedsiębiorcom wypracować i zachować przewagę konkurencyjną i na pytanie jaka jest tutaj rola węgla jeśli chodzi o te projekty to wydaje się, że globalnie węgiel jest niezastąpionym paliwem i świat duża wagę przykłada do tego , planuje zwiększyć wydobycie, tylko to co dzieje się w Unii Europejskiej idzie w innym kierunku. Również raport MAE pokazuje, że do 2035 roku tak naprawdę węgiel wyprzedzi ropę naftową jeśli chodzi o miks energetyczny i jeśli chodzi o emisję CO2 to nie zniknie ona tylko przeniesie się poza kraje UE, a trzeba pamiętać , że 14 proc. emisji pochodzi z krajów Unii Europejskiej – mówiła Joanna Schmid.Prof. Thomas Kolb, koordynator tematyczny CC Germany, przedstawił prezentację dotyczącą paliw chemicznych, tłumaczą czym są paliwa chemiczne i że chodzi tak naprawdę o najbardziej wydajne systemy przetwarzania energii.- Bierzmy na przykład dwutlenek węgla, bierzemy wodór i uzyskujemy nowe źródło energii na przykład metanol. To właśnie dzieje się kiedy mówimy paliwach chemicznych i uzyskiwaniu energii z nich (…). CC Poland skupia się na problemie węgla. Musimy przyjrzeć się temu z różnych punktów widzenia i współpracować. Mam nadzieję, że uda nam się w przyszłości prowadzić więcej wspólnych projektów jeśli chodzi o te zagadnienia – mówił Thomas Kolb.Prof. Tomasz Szmuc, koordynator tematyczny, CC Poland Plus, przestawił polską organizację oraz tematykę projektów, czyli czyste technologie węglowe, magazynowanie energii, gaz niekonwencjonalny i technologie CCS, ale nie sprowadzone do wychwytywania i składowania CO2 lecz wychodzące dalej, a mianowicie do recyclingu CO2.- Chciałbym podkreślić, że w 2011 roku uruchomiliśmy pięć projektów, a w 2012 uruchamiamy kolejne cztery. Do dotychczasowy projektów należą przede wszystkim takie, które zwiększają efektywność produkcji energii w standardowych technologiach oraz nowych i dotyczą również przechwytywania i składowania CO2. Natomiast jeśli chodzi nowe projekty to chciałbym wskazać bardzo obiecujące dwa projekty. Pierwszy to Bioimmerse mający na celu stworzenie technologii i wdrożenie produkcji paliw drugiej generacji (…) Drugi projekt to Ecostoker, realizowany z Sefako i ma na celu zademonstrowanie jak małymi krokami zwiększającymi innowacyjność obecnych rozwiązań możemy szybko zwiększać efektywność. Z Sefako realizujemy projekt związany z instalacją kotła rusztowego dla EC Tychy, czyli dla grupy Tauron - poinformował Rafał Mrówka, dyrektor CC Poland Plus.Trudno ocenić co jest większe, a mianowicie czy oczekiwania biznesu wobec nauki, czy ambicje naukowców, ale niewątpliwie KIC InnoEnergy stawia sobie cele wysokie.- Chcemy być liderem jeśli chodzi o energię. Chcemy być kołem zamachowym , doskonałą fabryką jeśli chodzi o innowacje. Co to jest innowacja ? Tak naprawdę jest to bardzo proste. Innowacja to wiedza przetworzona na pieniądze i to bardzo ułatwia nasz sposób rozumowania. (…) Zajmujemy się trzema rzeczami. Pierwsza rzecz to tworzenie nowych talentów (…) Druga rzecz to projekty innowacyjne, a my chcemy być liderami tego wyzwania, dlatego zajmujemy sie obniżaniem kosztów wytwarzania energii, a trzecia rzecz która będziemy robić jutro to wpuszczać przedsiębiorców . Musimy przekuć idee na cele biznesowe. Jeśli nie będziemy w stanie robić tych rzeczy to nie będziemy liderami. Za 15 miesięcy mam nadziej, że uda nam się wdrożyć te działania . Musimy ocenić, czy jesteśmy lepsi, czy gorsi od innych. Nasz cel to 11 patentów za 15 miesięcy , a dalej musimy je pomnożyć przez pięć, bo jesteśmy bardzo ambitni –mówił Diego Pavia prezes KIC InnoEnergy.Podczas części debaty obecny był europoseł prof. Jerzy Buzek, który jak wiadomo jest zdecydowanym orędownikiem działań mających na celu wzrost innowacyjności unijnej gospodarki, a w tym polskiego przemysłu. Prof. Buzek przypomniał, że Europejski Instytut Innowacji i Technologii powstawał z problemami, bo przy braku pewności, czy jest potrzebny i przy oporze uniwersytetów i politechnik, bo nie wszyscy widzieli konieczność tworzenia takich instytucji i wydawania na nie pieniędzy.- Europejski Instytut Innowacji i Technologii i cała społeczność wiedzy, innowacji to społeczność europejska. Nie należy ona do jednego kraju. Mamy europejską wspólnotę i musimy o tym pamiętać. Musimy rozwijać pomysły i jestem przekonany, że ten pomysł ma ciągle jeszcze duży potencjał. Czekamy tak naprawdę ciągle na ten najważniejszy moment i najważniejsze zastosowanie i tu nie chodzi o technologie czystego węgla, czy energię atomową. Chodzi o to jak pomysł Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii oraz jego działalność wykorzystać do maksimum i to jest wyzwanie, któremu musimy stawić czoła przez kolejną dekadę lub nawet dwie – ocenił prof. Jerzy Buzek.