odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube

Gazowa energetyka – kluczem cena surowca

wnp.pl - 20-06-2012
Gaz to przyszłość energetyki zgodzili się uczestnicy panelu zatytułowanego „Sektor gazowy a energetyka” Jak jednak zauważyli bardzo ważne przy liczeniu korzyści będzie cena paliwa gazowego.
Polskie firmy energetyczne planują budowę szeregu nowych siłowni opalanych gazem. Przemawia za tym znaczna sprawność tego typu siłowni oraz niska emisyjność.Uczestnicy dyskusji zgodzili się jednak, że wszystko będzie zależało od tego jaka będzie cena oferowanego dla siłowni gazowych paliwa. Obecnie bowiem opłacalność biznesu stoi pod znakiem zapytania. Cena gazu jest bowiem trudna do prognozowania, a dodatkowo obowiązuje system taryfowy. Jeśli zostanie on jednak zniesiony sytuacja może ulec poprawie.Ważnym czynnikiem mogącym wesprzeć budowę nowych bloków gazowych jest to, że w Polsce inwestuje się w nowe zdolności przesyłowe. Oznaczać to będzie łatwiejszy dostęp do surowca. Obecnie część planowanych inwestycji w energetykę gazową stoi pod znakiem zapytania z powodu braku możliwości dostaw gazu.