odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube

Czy drewno jest surowcem strategicznym?

wnp.pl (Michał Jankowski) - 15-05-2012
Drewno jest takim samym pożytkiem z lasu, jak wszystko inne - przekonywał podczas panelu IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, poświęconego drewnu, prof. Tomasz Borecki, doradca prezydenta RP. Dyskutanci starali się odpowiedzieć na pytanie o znaczenie drewna jako surowca, szczególnie w obliczu coraz większej konkurencji ze strony sektora energetycznego.
Spotkanie otworzyła krótka prezentacja prowadzącego spotkanie dyrektora Instytutu Technologii Drewna, Władysława Strykowskiego. Zwrócił on uwagę na rosnące zainteresowanie drewnem, jako surowcem ekologicznym, naturalnym i odnawialnym, a także na prognozy, według których może ono za niedługo zając miejsce ropy naftowej i gazu. Wyraził również ubolewanie, że choć jest to przemysł liczący się w Polsce i Europie, politycy nadal marginalizują jego znaczenie.Następnie głos zabrał Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Poruszył on kontrowersyjny temat współspalania biomasy oraz zielonych certyfikatów. Wskazał na wysokie koszty ponoszone przez całe społeczeństwo, a także nieefektywność całego procesu. Jako alternatywę przedstawił pomysł wspierania wymiany małych instalacji domowych, co pozwoliło by zaoszczędzić ok. 2,5mld złotych rocznie, a jednocześnie zwiększyć dostawy drewna dla przemysłu przetwórczego.Kolejnym prelegentem był Marcin Polak z Lasów Państwowych, który stwierdził że to właśnie lasy są strategicznym zasobem naturalnym kraju, a także wymieniał liczne płynące z ich tytułu korzyści. Wspomniał również o wysokim miejscu Polski wśród producentów drewna w Europie i dodatnim bilansie eksportu we wszystkich segmentach tego rynku.Nieco wcześniej swój referat wygłosił prof. Tomasz Borecki, będący doradcą prezydenta RP. Przedstawił bardzo optymistyczne informacje na temat polskich lasów, których ilość systematycznie rośnie, a struktura poprawia się. Stwierdził również że „Drewno jest takim samym pożytkiem z lasu, jak wszystko inne”. Wtórował mu dr Maciej Skorupski, prodziekan Wydziału Leśnego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. „Lasy są dobre” – powiedział, argumentując że Polski model leśnictwa jest unikalny w skali światowej, i z uznaniem wypowiadają sie o nim chociażby eksperci skandynawscy. Dzięki proekologicznym działaniom, polskie lasy są zdrowsze i bardziej różnorodne niż u naszych sąsiadów. Zwrócił jednak uwagę na niepokojące naciski wywierane na polskie leśnictwo, aby jeszcze bardziej chronić przyrodę, co jego zdaniem nie zawsze jest uzasadnione ekonomicznie i ekologicznie, a także poprosił o wsparcie w odpieraniu tych nacisków.W dalszej części spotkania na temat drewna wypowiadali sie przedstawiciele wykorzystującego je przemysłu. Pierwszy zabrał głos Andrzej Nosowiak z Instytutu Technologii Drewna. „Usłyszeliśmy bardzo optymistyczne informacje, że drewno będzie” – powiedział, nawiązując do wcześniejszych wystąpień. Następnie opowiadał o wykorzystaniu drewna jako ekologicznego surowca w budownictwie. Oprócz wielu zalet przytoczył wyliczenia, według których jeden drewniany dom magazynuje ok. 60-80 ton CO2 na okres 50 lat. W podobnym tonie wypowiadał się Antoni Maria Hikiert ze Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych. Zgodził się z przedmowcą, że drewno na długie lata eksploatacji magazynuje CO2 i powiedział, że „współspalanie jest niewłaściwym kierunkiem”. Następnie pokrótce opisał polska branżę płyt drewnopochodnych jako lidera nowych technologii i drugiego producenta w Europie.„Spalanie drewna to marnotrawstwo” – powiedział z kolei Tadeusz Respondek z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Dodał jednak, iż może mieć sens w przypadku zastosowania specjalistycznych instalacji. Następnie przedstawił dane o rosnących kosztach branży meblarskiej, których głównym powodem jest wzrost cen drewna spowodowany rosnącym popytem ze strony sektora energetycznego.Dokładniejszych informacji na temat wykorzystania drewna jako biomasy dostarczył Wojciech Cichy. Ze względu na specyfikę Polski, jej współspalanie stanowi u nas 85% wytwarzanej „zielonej” energii, zaś budowa instalacji do jej spalania stanowi dodatkowe zagrożenie dla branży drzewnej. Swoje wystąpienie podsumował stwierdzeniem „Biomasa drzewna pozostanie niestety głównym źródłem biomasy dla energetyki”.Jako ostatni głos zabrał Janusz Turski z Arctic Paper SA. Opowiadał on o trendach w wykorzystaniu drewna oraz makulatury w branży papierniczej w Europie, a także o pomysłach na pozyskiwanie surowca do produkcji z własnych źródeł. Jako przykład podał otwartą niedawno na potrzeby Internetional Paper – Kwidzyń Sp. z o.o. plantację, będącą największym tego typu przedsięwzięciem w Europie.Na końcu spotkania Władysław Strykowski zaproponował, aby zebrać wszystkie referaty i wydać je wspólnie jako monografię pod patronatem Ministerstwa Środowiska. Propozycja ta spotkała sie z powszechną aprobatą uczestników panelu, którzy zgodzili sie udostępnić swoje wystąpienia.