odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Rada Patronacka – Komitet Organizacyjny Kongresu

Jerzy Buzek - Honorowy Przewodniczący Rady Patronackiej – Komitetu Organizacyjnego Kongresu
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012

Skład Rady Patronackiej EEC 2012

Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Gliwic, Przewodniczący, Śląski Związek Gmin i Powiatów

Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski

Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Jerzy Polaczek – Poseł na Sejm RP

Janusz Steinhoff – Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 1997-2001

Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa Śląskiego

Tomasz Tomczykiewicz – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki

Piotr Uszok – Prezydent Katowic

Zbyszek Zaborowski – Poseł na Sejm RP