odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Żuk Krzysztof
Żuk  Krzysztof

Stanowisko: Prezydent Lublina

Prezydent Miasta Lublin. Były wiceminister Skarbu Państwa. Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Wybitny naukowiec i działacz samorządowy. Pragmatyk, doskonały menedżer. Ambasador Lubelskiego Klubu Biznesu.

Urodził się 21 czerwca 1957 roku w Krasnymstawie. W 1990 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Finansów Podmiotów Gospodarczych (Instytut Ekonomii i Finansów UMCS) na Wydziale Ekonomicznym UMCS oraz w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. Współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową przy projektach badawczych dotyczących restrukturyzacji i prywatyzacji gospodarki komunalnej, koordynował realizację programów pomocowych UE wdrożonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa dla przedsiębiorstw komunalnych. W 2005 roku został członkiem Komisji Ekonomii i Zarządzania Oddziału PAN w Lublinie oraz członkiem Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Skarbu Państwa. Uczestniczył także w pracach Rady Konsultacyjnej ds. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. Od 1996 roku był dyrektorem Delegatury Ministra Skarbu Państwa w Lublinie. W latach 2007-2009 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Będąc w latach 1990-1996, Przewodniczącym Rady Miasta Świdnik oraz w latach 2006-2007, Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin, zdobył doświadczenie w samorządzie terytorialnym. Odbył szereg kursów i szkoleń, m.in. w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi, zarządzania projektami kontroli wewnętrznej, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz zarządzania strategicznego w administracji.

W 1991 roku kandydował do parlamentu z listy Kongresu Liberalno-Demokratycznego. 16 marca 2010 roku wstąpił do Platformy Obywatelskiej. W tym samym roku został wybrany prezydentem Lublina, pokonując w drugiej turze Lecha Sprawkę (otrzymał 54,65 proc. głosów). Zaprzysiężenie prezydenta odbyło się 13 grudnia 2010 roku.

Jako prezydent czynnie wspiera środowisko biznesowe Lublina. Aktywizuje działania lokalnych przedsiębiorców, inicjując szereg akcji, przyznając nagrody i wyróżnienia, zwłaszcza firmom nastawionym na innowacje i nowatorskie rozwiązania systemowe. Zawsze znajduje czas na kontakty ze światem lubelskiej gospodarki. Stymuluje proces pozyskiwania dla miasta inwestorów, nadzoruje proces rozwoju infrastruktury. Jest pracownikiem administracji nowej generacji: kompetentnym, efektywnym i odpowiedzialnym. Sprawowanie publicznych funkcji postrzega w kategoriach służby społecznej.

Niewielką ilość wolnego czasu, jaką uda mu się wygospodarować, stara się poświęcać na aktywną rekreację. Z reguły są to krótkie wypady w góry na narty, latem jazda na rowerze i długie spacery. Godziny wolne od bieżących obowiązków przeznacza także na lekturę publikacji naukowych i specjalistycznych.