odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Żuk Dariusz
Żuk Dariusz

Firma: Fundacja Polska Przedsiębiorcza

Stanowisko: Prezes Zarządu

Prezes i współtwórca Polski Przedsiębiorczej – think tanku działającego w obszarze przedsiębiorczości. Polska Przedsiębiorcza posiada pierwszą systemową strategię wspierania przedsiębiorczości „Droga do Polski Przedsiębiorczej”, mającą na celu osiągnięcie przez Polskę do 2020 roku pozycji lidera w obszarze startupów oraz wykreowanie polskich firm na skalę skype’a czy google’a.
Prezes i współtwórca grupy instytucji AIP realizujących strategię Polski Przedsiębiorczej. W skład powołanej grupy instytucji wchodzą takie organizacje jak Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (największa sieć AIP w Europie, 1300 startupów), AIP Seed Capital (51 inwestycje) oraz AIP Business Link (tworzona sieć najlepszych globalnie 5 centrów biznesu).