odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Żmijewski Krzysztof
Żmijewski Krzysztof

Firma: Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji

Stanowisko: Sekretarz Generalny

Ekspert w dziedzinie energetyki. Swoje doświadczenie zdobył dzięki wieloletniej działalności naukowo-dydaktycznej na Politechnice Warszawskiej oraz pracy w instytucjach związanych z sektorem energetycznym. Krzysztof Żmijewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, z którą to uczelnią związał także swoją późniejszą karierę zawodową. W latach 1998-2001 pełnił funkcję prezesa zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wcześniej uczestniczył w tworzeniu Krajowej Agencji Poszanowania Energii, a także w koordynacji jej europejskiej działalności. W latach 1993-1998 był prezesem KAPE. Od 1991 r. do 1993 r. pełnił również funkcję wiceministra i podsekretarza stanu w Ministerstwie Budownictwa, nadzorując kwestię efektywności energetycznej w sektorze budownictwa i gospodarki komunalnej.
W latach 1997-2000 był przedstawicielem Polski w Komitecie SAVE – pierwszego programu UE, w którym uczestniczyła Polska. Obecnie pełni funkcję Sekretarza Generalnego Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji przy Wicepremierze i Ministrze Gospodarki. Członek Zespołu Doradczego ds. Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (powołany przez wicepremiera i ministra gospodarki). Jest profesorem PW, poprzednio wykładał również na PJWSTK i KSAP. Krzysztof Żmijewski został odznaczony przez Prezydenta Polski orderem Polonia Restituta za wybitną służbę dla narodu w dziedzinie efektywności energetycznej.