odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Zamasz Krzysztof
Zamasz Krzysztof

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, Tauron Polska Energia SA, Prezes Rady Zarządzającej, Towarzystwo Obrotu Energią

Doktor nauk ekonomicznych z dyplomem katowickiej Akademii Ekonomicznej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w spółkach prywatnych. Z pracą w sektorze energetycznym związany jest od 1999 roku, kiedy to objął stanowisko w zarządzie PEC Tychy. Następnie pełnił funkcję dyrektora w spółce Fenice z grupy EdF. W miesiącach poprzedzających podjęcie pracy w Tauronie był prezesem Elektrociepłowni Tychy SA. Ukończył studia podyplomowe z dziedziny rynku energii, controllingu oraz IT. Członek Rady Konsultacyjnej przy parlamentarnym Zespole ds. Energetyki.

Członek Rady Nadzorczej Tauron Wytwarzanie SA.

Funkcję wiceprezesa zarządu Tauron Polska Energia SA pełni od marca 2008 roku, gdzie kieruje pracą pionu zajmującego się obrotem energią.
Autor wielu publikacji naukowych z zakresu podsektora ciepłowniczego.