odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Zaleska Małgorzata
Zaleska Małgorzata

Firma: Narodowy Bank Polski

Stanowisko: Członek Zarządu

Prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska jest Członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego, Członkiem Economic and Financial Committee przy Radzie UE, Członkiem International Relations Committee przy Europejskim Banku Centralnym, Wiceprzewodniczącą Komitetu Nauk o Finansach PAN, Kierownikiem Zakładu Regulacji Instytucjonalnych i Analiz Bankowych w Katedrze Bankowości SGH. W dorobku naukowym i popularno-naukowym posiada ponad 280 publikacji.

W latach 1998-2003 była doradcą Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w latach 2000-2002 członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych, a w 2007 r. członkiem Komisji Nadzoru Bankowego. W latach 2007-2009 pełniła funkcję Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2008-2009 była także Członkiem Zarządu International Association of Deposit Insurers oraz Przewodniczącą Grupy Badawczej European Forum of Deposit Insurers.