odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Zagórski Marek

Firma: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP)

Stanowisko: Prezes Zarządu

Informacje podstawowe:
- Data urodzenia: 06.08.1967, Kamień Pomorski
- Żonaty, dwoje dzieci

Wykształcenie:
1993- Uniwersytet Szczeciński – Wydział Nauk Humanistycznych – tytuł magistra
2001- SGGW w Warszawie – Studia podyplomowe – Bankowość i finanse

Doświadczenie zawodowe:
m.in.:
1992-1993 – Wydawnictwo „Punkt Widzenia” – Redaktor naczelny,
1993 Wydawnictwo „Morze i Ziemia” – Kierownik Działu Dystrybucji,
1993-1995 – „GryfNet” TV – Szczecin – Redaktor naczelny,
1995-1998 – Radio Pomorze – Prezes Zarządu,
1999-2001 – Szef Kancelarii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
2000-2001 – Członek Komisji Papierów Wartościowych i Giełd,
2001 Prezes Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych,
2001-2005 – Poseł na Sejm RP (m.in. Komisja Finansów Publicznych),
2005-2006 – Prezes Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Wsi Polskiej,
2005-2006 – Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
2006-2007 – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
2007-2009 – „Wipasz” S.A. – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
2009 Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Prezes Zarządu