odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Zagórowski Jarosław
Zagórowski Jarosław

Firma: Jastrzębska Spółka Węglowa SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Jarosław Zagórowski – prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA od marca 2007 roku. Wcześniej sprawował w niej funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej, a od 30 czerwca 2003 roku członka rady nadzorczej. Niemal od początku kariery zawodowej, a więc od 1997 roku, pracował w Ministerstwie Gospodarki – między innymi na stanowisku doradcy ministra w sprawach związanych z inicjowaniem i realizacją polityki przemysłowej państwa w hutnictwie, przemyśle koksowniczym, wydobywczym kopalin energetycznych i nieenergetycznych, a także w sprawach polityki energetycznej państwa.
Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie skończył dwa kierunki: mechanika, technologia maszyn i procesów produkcyjnych na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym oraz zarządzanie przedsiębiorstwem i marketing przemysłowy na Wydziale Organizacji i Zarządzania. W 2004 roku ukończył też studia doktoranckie na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Jarosław Zagórowski pochodzi ze Starego Sącza, urodził się w 1970 roku w Krynicy. Interesuje się motoryzacją, żeglarstwem i jeździ na nartach.