odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Zadora Robert

Firma: GDF Suez Energia Polska SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Obecnie jest wiceprezesem zarządu GDF SUEZ Energia Polska S.A. oraz dyrektorem ds. inwestycji. Jako dyrektor ds. inwestycji odpowiada za prowadzenie działań związanych z realizacją inwestycji o wartości powyżej 200 000 000 zł, a w szczególności za przygotowania umów, współpracę z wykonawcami oraz biurami projektowymi dla zapewnienia wysokiej jakości wykonywanych prac budowlano-montażowych i optymalnej realizacji procesu inwestycyjnego, organizację i przygotowanie niezbędnej dokumentacji do komisyjnego przekazania gotowej inwestycji do eksploatacji oraz rozliczeń oddawanych obiektów. Jest również odpowiedzialny za rozwój energii jądrowej w Polsce oraz współpracę z DAN dla tego projektu.
Robert Zadora otrzymał tytuł magistra mechaniki i energetyki w 1976 roku na uczelni ENSAM, a w 1977 roku uczęszczał jako słuchacz na zajęcia na uczelni IEP Aix en Provence.