odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Wuttke Jörg
Wuttke Jörg

Stanowisko: Główny Przedstawiciel, BASF China; Prezes Zarządu, Komitet Doradczy Biznesu i Przemysłu przy OECD, China Task Force

Joerg Wuttke jest Głównym Przedstawicielem BASF China z siedzibą w Pekinie. Od momentu kiedy w 1997 roku dołączył do BASF, Joerg Wuttke pomaga przy prowadzeniu strategii inwestycyjnych spółki na terenie Chin, negocjowaniu dużych projektów oraz sprawach związanych z relacjami z rządem (w roku 2010 przychód BASF Greater China wyniósł około 5,8 miliardów euro).
Przed rozpoczęciem pracy w BASF, Wuttke przez 11 lat współpracował z AB, a jego pierwszy kontakt z Chinami miał miejsce w roku 1988, kiedy pełnił funkcję Dyrektora ds. Finansów i Administracji ABB Beijing. W roku 1990 powrócił do Niemiec jako Dyrektor Sprzedaży dywizji ABB Power Plants, gdzie odpowiadał za sprzedaż turbin gazowych do Afryki z Rosji. W roku 1993 został Głównym Przedstawicielem ABB China w Szanghaju, a w 1994 przeniósł się do Biura Prezesa Zarządu ABB China w Pekinie, gdzie odpowiadał za rozwój i finansowanie dużych projektów.
W roku 1999, Wuttke został członkiem założycielskim Niemieckiej Izby Handlowej w Chinach, a w latach 2001 - 2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od kwietnia 2007 roku do kwietnia 2010 roku pełnił funkcję Prezesa Europejskiej Izby Gospodarczej w Chinach.
W roku 2008, Wuttke został członkiem rady doradczej doradczej Centre for International Business Ethics (CIBE) w Pekinie. Został również członkiem rady doradczej ds. Chin Fundacji im. Roberta Boscha (Robert Bosch Foundation) ze Sztutgartu. W styczniu 2011 roku, Komitet Doradczy ds. Biznesu i Przemysłu przy OECD (BIAC), organizacja zrzeszająca najważniejsze stowarzyszenia lobbujące w OECD, mianowało Joerga Wuttke na stanowisko Prezesa BIAC China Task Force. W styczniu 2011 roku, Komisarz Unijny De Gucht mianował go na jednego z kilku ekspertów, którzy będą mu doradzać w sprawach związanych z Chinami. Jest Rotarianinem oraz członkiem European Bahai Business Foundation. Na Uniwersytecie w Mannheim ukończył Administrację Biznesową i Ekonomię (tytuł licencjata), a chińskiego nauczył się w Szanghaju (1982) oraz Tajpej (1984-85). Często przemawia na temat kwestii związanych z biznesem i przemysłem w Chinach. W 2005 roku, jako jeden z autorów opublikował książkę „The Chemical and Pharmaceutical Industry in China”, wydaną przez Springer Publishing Trust, a w 2006 – „Energy Resources Security” (Konrad Adenauer Stiftung). W roku 2008 pojawił się w książce „My 30 years in China” jako jedna z 13 znamienitych osobistości, które przeprowadziły się do Chin. Warto również wspomnieć, że w Specjalnej Księdze Dziennika Ludowego pt. „30 osób i 30 lat chińskiej polityki reform” znalazł się obszerny wywiad z Joergiem Wuttke.