odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Włodarski Janusz
Włodarski  Janusz

Firma: Państwowa Agencja Atomistyki

Stanowisko: Prezes

Absolwent (1977 r.) wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, specjalność - Systemy i Urządzenia Energetyczne.
 Od kwietnia 1993 do chwili obecnej zatrudniony w Państwowej Agencji Atomistyki, początkowo jako doradca Prezesa PAA do spraw odpadów promieniotwórczych, od stycznia 1997 r. do kwietnia 2002 jako zastępca dyrektora departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego i Radiacyjnego, a następnie do stycznia 2011 r. jako Dyrektor Generalny Państwowej Agencji Atomistyki.
 Od stycznia 2011 Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów technicznych z zakresu bezpieczeństwa obiektów jądrowych, wykonywania kontroli dozorowych, zapewnienia jakości, postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, opublikowanych w czasopismach branżowych oraz autorem szeregu referatów wygłoszonych na konferencjach, sympozjach i seminariach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.