odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Witecki Lech
Witecki Lech

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Stanowisko: p.o. Dyrektora Generalnego

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej, specjalizacja – finanse.
W latach 2007-2008 prezes zarządu Fundacji "Fundusz Współpracy" zajmującej się obsługą zagranicznych środków pomocowych.

W latach 1998-2007 zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli, ostatnio na stanowisku doradcy ekonomicznego, odpowiedzialnego za nadzór i koordynację kontroli prawidłowości wdrażania, zarządzania oraz wykorzystywania przez Polskę funduszy Unii Europejskiej. Równolegle nauczyciel akademicki wykładający metody pozyskiwania, wykorzystywania i kontroli funduszy strukturalnych oraz ekonomię i finanse na różnych kierunkach i poziomach studiów, m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Autor i współautor publikacji z zakresu kontroli środków unijnych i finansów oraz podręcznika dla studentów wydziałów ekonomicznych, obejmującego podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstw. Ekspert Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD/SIGMA) z ramienia NIK w projektach pomocy międzynarodowej.

Do marca 2007 r. – członek Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych, działającej przy Komitecie Kontaktowym Szefów Najwyższych Organów Kontroli Unii Europejskiej.

12 maja 2008 roku Premier Donald Tusk powierzył Lechowi Witeckiemu pełnienie obowiązków Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych Autostrad.