odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Wiśniewski Tomasz Karol
Wiśniewski Tomasz Karol

Firma: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Stanowisko: Przewodniczący Komitetu Indeksów Giełdowych

Przewodniczący Komitetu Indeksów Giełdowych od września 2003 roku. W swoich działaniach skupia się na systematycznym rozwoju metodyki indeksów giełdowych oraz wprowadzaniu nowych indeksów giełdowych zgodnie z uznanymi na świecie standardami. Z jego inicjatywy powstały takie indeksy jak: RESPECTIndex (pierwszy indeks spółek odpowiedzialnych społecznie), TBSPIndex (pierwszy oficjalny indeks polskich obligacji skarbowych), WIGdiv (pierwszy indeks spółek dywidendowych) oraz indeksy strategii WIG20short i WIG20lev.

W latach 1999-2005 członek komitetu pierwszego indeksu giełd Europy Centralnej – CESI, od 2003 roku członek komitetu benchmarku DWS MS (obecnie INVESTORS MS). W latach 2008-2009 roku pełnił funkcję doradcy dla giełdy w Baku w procesie tworzenia koncepcji pierwszych indeksów dla spółek i obligacji z Azerbejdżanu.

Ponadto od 1997 roku związany z rynkiem kapitałowym. Uczestniczył w procesie wprowadzania nowych instrumentów finansowych oraz rynków giełdowych, określania stosownych regulacji obrotu instrumentami.

Autor wielu opracowań i referatów z zakresu rynku kapitałowego, notowanych instrumentów oraz wskaźników publikowanych na łamach Parkietu, Rzeczpospolitej, Naszego Rynku Kapitałowego, Wiadomości Statystycznych i materiałów konferencyjnych.