odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Wiater Krzysztof
Wiater Krzysztof

Firma: DLA Piper

Stanowisko: Radca Prawny, Partner Zarządzający

Krzysztof Wiater kieruje kancelarią DLA Piper w Polsce. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, w tym w zakresie fuzji i przejęć, projektów typu greenfield/brownfield, a także transakcji prywatyzacji bezpośrednich i pośrednich, jak również w obszarze restrukturyzacji korporacyjnej i majątkowej. Mecenas Wiater doradza także zagranicznym inwestorom z różnych sektorów w kwestiach prawnych i biznesowych dotyczących prowadzenia działalności na polskim rynku. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania oraz koordynowania procesu równoległego świadczenia usług doradztwa prawnego w kilku krajach z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, zarówno przy transakcjach, jak i związanego z bieżącą działalnością gospodarczą. Ponadto ma wieloletnią praktykę we współpracy z instytucjami publicznymi oraz agencjami rządowymi, którą zdobył podczas reprezentacji tych instytucji w licznych projektach, w tym przy prywatyzacji oraz restrukturyzacji spółek Skarbu Państwa.
Krzysztof Wiater jest autorem publikacji na temat zagadnień prawa korporacyjnego i gospodarczego. Od 1995 do 2006 roku był asystentem i adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a od 2001 do 2005 roku wykładowcą w ramach programu WEMBA (Warsaw Executive MBA).