odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Warzecha Andrzej
Warzecha Andrzej

Firma: Polski Koks SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Strategii Rynku Węgla i Koksu

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu technologii koksownictwa oraz zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Doświadczenie zdobywał w Hucie Katowice, a następnie przez 26 lat w Koksowni Przyjaźń, gdzie pełnił funkcje na wszystkich szczeblach kierowniczych, od Kierownika Wydziału do Prezesa Zarządu. W trakcie uruchamiania Koksowni Przyjaźń wdrażał technologię suchego gaszenia koksu w Polsce.
Jest autorem licznych publikacji w krajowych i zagranicznych periodykach, jak również aktywnym uczestnikiem krajowych i międzynarodowych konferencji branży górniczo-koksowniczej i metalurgicznej.
Zaangażowany jest w projekt „Inteligentna Koksownia”, w którym kadry naukowe i praktycy realizują koncepcyjną i eksperymentalną oraz innowacyjną ideę „Inteligentnej Koksowni” dla rozwoju nowoczesnej teorii i praktyki koksownictwa.
Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie wieloletniej pracy zawodowej i rozległą wiedzę na temat krajowego i zagranicznego przemysłu koksowniczego.
Obecnie zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Strategii Rynku Węgla i Koksu Polskiego Koksu SA, współdziała również z organizacjami naukowo-technicznymi, jest m.in. członkiem Europejskiego Komitetu Koksowniczego i członkiem Rady Naukowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.