odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Walenczak Krzysztof

Stanowisko: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w latach 2010-2011, Dyrektor Generalny, Societe Generale w Polsce

Krzysztof Walenczak rozpoczął karierę w bankowości inwestycyjnej w 2002 r. w Lehman Brothers, w Nowym Jorku, gdzie specjalizował się w fuzjach i przejęciach, emisjach instrumentów finansowych na rynkach kapitałowych oraz restrukturyzacji firm z sektora bankowego, ubezpieczeniowego i „specialty finance”. W 2008 r. przeniósł się do Lehman Brothers w Londynie, gdzie miał za zadanie rozwijać działalność ukierunkowaną na Europę Środkowo-Wschodnią, Rosję i Kazachstan. Odpowiadał za projekty bankowości inwestycyjnej realizowane z regionalnymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz giełdami papierów wartościowych. W tym samym roku podjął pracę w Nomura International. Pracując w Londynie, pełnił również funkcję doradcy polskiego Ministerstwa Skarbu Państwa. Od sierpnia 2010 r. do grudnia 2011 r. Krzysztof Walenczak zajmował stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Był odpowiedzialny za politykę państwa dotyczącą rozwoju rynku kapitałowego. Odpowiadał również za transakcje prywatyzacyjne przeprowadzone na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.