odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Vallier Frédéric
Vallier Frédéric

Stanowisko: Sekretarz Generalny, Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR)

Frédéric Vallier pełni funkcje sekretarza Generalnego CEMRu (Rada Gmnin i Regionów Europy) od lutego 2010 roku. Ma ponad 20-letnie doświadczenie we współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi, a szczególnie z władzami Nantes, gdzie w latach 2004-2010 pełnił funkcje doradcy w sprawach międzynarodowych i europejskich, jak również dyrektora Servisu Europejskiego (European Service). Jako ekspert ds europejskich, F. Vallier aktywnie prowadził kampanie, której celem było uznanie roli, jaką władze lokalne i regionalne pełnią w międzynarodowych porozumieniach dotyczących zmian klimatu.

W latach 2003-2008 Frédéric Vallier był odpowiedzialny za współpracę między Francją a Departamentem Loary oraz pełnił funkcje “Mission Officer” na polu “rozwoju międzynarodowej współpracy” do czasu wyboru na zastępce dyrektora Urzędu miasta Nantes.

Między 1988 a 1993 rokiem prowadził szkolenia dla członków francuskich władz lokalnych i regionalnych, pracując równocześnie jako attaché przy francuskim parlamencie. W roku 1995 został wybrany zastępcą burmistrza Frasnes – jednej z podmiejskich dzielnic Paryża, pełniąc równocześnie funkcję dyrektora Wydziału ds Obywatelskich i Informacji. W trakcie kadencji trwającej do 2001 roku utworzył Komitet do Współpracy Miast Bliźniaczych, którym równoczesnie zarządzał.

Frédéric Vallier zna biegłe języki francuski, angielski i włoski; język niemiecki na poziomie komunikatywnym. Ukończył wydział nauk ścisłych na paryskiej Politechnice z tytułem magistra Zarządzania i Administracji.
W bieżącym roku (2012) został wybrany na członka „European Movement Board”.