odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Uczkiewicz Jacek
Uczkiewicz Jacek

Stanowisko: Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w latach 2004-2010, Wiceminister Finansów w latach 2001-2004, Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli w latach 1995-2001

2004-2010 – Polski członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w Luksemburgu. Odpowiedzialny między innymi za planowanie i nadzór kontroli finansowych i wykonania zadań w zakresie zewnętrznych działań Komisji Europejskiej i prezentowanie wyników tych kontroli Europejskiemu Parlamentowi;

2001-2004 – Wiceminister finansów. Główne zakresy odpowiedzialności to:
- zwalczanie prania pieniędzy w Polsce;
- finansowanie samorządów terytorialnych (promotor rządowego projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 1994 r.);
- regulacja rynku gier losowych I zakładów wzajemnych;
- gwarancje i poręczenia Skarbu Państwa;

1995-2001 -– Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli. Główne zakresy odpowiedzialności to:
- planowanie, organizowanie i nadzór kontroli finansowych i kontroli wykonania zadań przez
administrację publiczną oraz w obszarach prywatyzacji, transportu i gospodarki;
- współpraca z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i z INTOSAI;
- nadzór nad rozwojem informatycznym Izby i wdrażaniem informatycznych narzędzi audytorskich;

1993-1995 – Członek delegacji polskiego parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (Komisja Spraw Gospodarczych i Rozwoju); obserwator z ramienia Zgromadzenia Parlamentarnego wyborów parlamentarnych w FYROM – 1994 r. i na Białorusi – 1995 r.

1993-1995 – Poseł na Sejm RP (Komisja Ustawodawcza); przewodniczący podkomisji do spraw projektu ustawy o NIK i sprawozdawca projektu – 1995 r.

1974-1990 – pracownik naukowy w Politechnice Wrocławskiej