odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Turski Janusz
Turski Janusz

Stanowisko: Dyrektor Zarządzający, Stowarzyszenie Papierników Polskich, Reprezentant, Arctic Paper SA

 Dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Papierników Polskich (SPP) – od 2005 r.
 Członek rady dyrektorów stowarzyszeń narodowych CEPI (Confederation of European Paper Industries) z siedzibą w Brukseli – europejscy producenci celulozy i papieru; reprezentujący Stowarzyszenie Papierników Polskich (od 2005 r.)
 Członek rady dyrektorów stowarzyszeń narodowych FEFCO (European Federation of Corrugated Board Manufacturers) z siedzibą w Brukseli - europejscy producenci tektury falistej i opakowań; reprezentujący Stowarzyszenie Papierników Polskich (od 2005 r.)
 Współzałożyciel krajowej platformy programowej 12 sektorów energochłonnych przemysłu (2005 r.) ; V-ce Przewodniczący FORUMCO2 w jej strukturach (od 2008 r.)
 Ekspert krajowy, reprezentujący Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii (IEPiOE) w IFIEC Europe (International Federation of Industrial Energy Consumers) w ramach prac Gr. Rob. ds. Klimatu i Efektywności (od 2009 r.)
 Członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) od 2009 r.; ekspert Komitetu KIG ds. polityki klimatyczno-energetycznej (od 2011 r.)
 Członek delegacji rządowej na Konferencję Stron (COP-15) UNCCC podczas światowego szczytu klimatycznego w Kopenhadze (w 2009 r.)
 Członek Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – FSNT NOT /od 2008 r./; członek komitetu NOT ds. Wspólnoty Europejskiej (od 2004 r.)
 Członek krajowego panelu ekspertów , wspierającego prace Parlamentarnego Zespołu ds. Funduszy Strukturalnych UE (2002-2005)