odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Turczyński Marek
Turczyński  Marek

Firma: Deloitte

Stanowisko: Partner, Dział Audytu

Marek Turczyński posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze nad badaniami sprawozdań finansowych spółek z różnych branż gospodarczych. Kierował wieloma projektami doradczymi, obejmującymi również wdrożenia MSSF. Współpracuje zarówno z firmami notowanymi na giełdzie jak i międzynarodowymi korporacjami. Jest dyrektorem biur Deloitte w Krakowie i w Rzeszowie.
Marek Turczyński posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Jest również członkiem Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów w Wielkiej Brytanii (Association of Certified Chartered Accountants). Prowadzi liczne szkolenia, jest autorem publikacji i uczestniczy jako prelegent w wielu konferencjach z zakresu MSSF. Współautor raportu "Czy nadszedł czas, by wrzucić wyższy bieg?", opisującego sytuację, nastroje oraz prognozy na najbliższe lata dla branży motoryzacyjnej w Polsce.