odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Trepczyński Ryszard
Trepczyński Ryszard

Firma: PZU SA

Stanowisko: Członek Zarządu

Pan Ryszard Trepczyński ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od początku swojej kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Posiada bogate doświadczenie związane z budowaniem i realizacją strategii inwestycyjnych oraz tworzeniem zasad polityki lokacyjnej. Posiada doświadczenie w zarządzaniu portfelami aktywów o znaczącej wartości i zróżnicowanej strukturze. Brał udział w budowaniu struktur zarządzających strategiczną alokacją aktywów, płynnością oraz ryzykiem inwestycyjnym. W latach 1994-1996 pracował jako makler w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie SA. W latach 1996-2002 r. był zatrudniony w Biurze Inwestycji Finansowych PZU Życie SA – początkowo jako zarządzający aktywami, a następnie jako Naczelnik Wydziału Zarządzania Portfelami Instrumentów Dłużnych. Od grudnia 2002 do czerwca 2011 r. związany z Pioneer Pekao Investment Management SA, gdzie kolejno zajmował stanowiska Dyrektora Departamentu Papierów Dłużnych, Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami, a od marca 2009 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za obszar inwestycji. Od lipca 2011 r. członek zarządu w Grupie PZU nadzorujący Pion Inwestycji.