odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Tomasik Grzegorz
Tomasik Grzegorz

Firma: PSE Operator SA

Stanowisko: Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Specjalność: Sieci elektroenergetyczne.
Karierę zawodową rozpoczynał w latach 1996 – 1997 pracując jako Inspektor ds. Inwestycji w PSE S.A. w Oddziale Eksploatacji Sieci Przesyłowej w Katowicach, po czym podjął pracę w firmie PSE – REGPLAN Sp. z o.o. jako Specjalista ds. Rozwoju Systemu Elektroenergetycznego.
W wyniku fuzji, w lutym 2002 roku firm PSE – REGPLAN Sp. z o.o., PSE International Sp. z o.o. oraz Energoprojekt - Consulting S.A. (obecnie EPC S.A.) związał się z firmą EPC S.A., gdzie pracował jako Główny Specjalista pełniąc funkcję Kierownika Projektu, a następnie Dyrektora ds. Rynków Energii. Od lipca 2004 roku do lipca 2005 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu firmy EPC S.A., a następnie Dyrektora ds. Rynku Energii, do grudnia 2008 roku. Następnie kontynuował pracę w Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. (CATA) na stanowisku Dyrektora Zadania. We wrześniu 2009 roku został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu CATA, gdzie zarządzając firmą prowadził strategiczne projekty związane z rozwojem rynku energii elektrycznej oraz bezpieczeństwem pracy systemu elektroenergetycznego, na rzecz PSE Operator S.A. Od stycznia 2011 r. pracuje w zarządzie PSE Operator S.A.