odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Tokarski Stanisław
Tokarski Stanisław

Firma: TAURON Wytwarzanie SA

Stanowisko: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Prezes zarządu Tauron Wytwarzanie SA od października 2010 r.
Wcześniej, od 2008 r., pracował w Tauron Polska Energia SA jako wiceprezes zarządu, dyrektor ds. Strategii i Rozwoju. Karierę zawodową rozpoczynał w PKE Elektrowni Jaworzno III.

Posiada doświadczenia zawodowe, poza zagadnieniami technicznymi, na takich polach jak: zarządzanie dużymi organizacjami, zamówienia publiczne i sektorowe, restrukturyzacja, prywatyzacja i tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, zagadnienia prawa UE, budowanie strategii, restrukturyzacja górnictwa i przedsiębiorstw około energetycznych, zarządzanie informacją i kontakty z mediami, kierowanie dużymi zespołami zadaniowymi.

Od roku 1998, jako członek międzynarodowej organizacji UNIPEDE, a następnie Eurelectric w Brukseli, przygotowującej opinie dla Komisji Europejskiej na temat podstawowych aktów prawnych (dyrektyw) dotyczących sektora elektroenergetyki i paliw, uczestniczy w pracach różnych instytucji europejskich.

Jest działaczem wielu organizacji, min: Eurelectic i Polskiego Komitetu Normalizacji, członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej oraz członkiem Rady Dyrektorów VGB.

Wykształcenie:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, studia dzienne, Wydział Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki. Szkoła Główna Handlowa, studia podyplomowe menedżerskie: zarządzanie oparte o strukturę programu MBA; Uniwersytet Jagielloński, studia podyplomowe: prawo Unii Europejskiej; Akademia Górniczo-Hutnicza, studia podyplomowe: Energetyka jądrowa we współczesnej elektroenergetyce.