odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Tajduś Antoni
Tajduś Antoni

Stanowisko: Rektor, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Przewodniczący, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

DATA I MIEJSCE URODZENIA
16.02.1949 Zamieście - Tymbark

WYKSZTAŁCENIE
Akademia Górniczo-Hutnicza,
Wydział Górniczy
1973 – magister inżynier
1977 – doktor nauk technicznych
1990 – doktor hab. nauk technicznych
1998 – profesor nauk technicznych

DYSCYPLINA NAUKOWA
Górnictwo i geologia, budownictwo podziemne

SPECJALNOŚĆ NAUKOWA
Geotechnika, geomechanika, budownictwo podziemne

DATA ZATRUDNIENIA W AGH
01.05.1973

HISTORIA STANOWISK
1973 – 1978 asystent
1978 – 1990 adiunkt
1990 profesor nadzwyczajny
2003 profesor zwyczajny

PEŁNIONE FUNKCJE
1993 – 1996 Prodziekan Wydziału Górniczego AGH
1996 – 2002 Dziekan Wydziału Górniczego AGH
2002 - 2005 Prorektor ds. Ogólnych AGH
2005 i nadal Rektor AGH

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH I INSTYTUCJACH
 Przewodniczący Komitetu Górnictwa PAN (2007 i nadal),
 Członek Sekcji Mechaniki Górotworu Komitetu Górnictwa PAN,
 Członek Komisji Nauk Technicznych PAU,
 Członek Polskiego Komitetu Geotechniki,
 Członek Rady Naukowej Instytutu Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie (2007 i nadal),
 Przewodniczący Komitetu Sterującego dla przygotowania zagospodarowania Legnickiego Zagłębia Górniczo-Energetycznego Węgla Brunatnego,
 Założyciel Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystych Energii,
 Zastępca Przewodniczącego Rady Górniczej powołanej przez Ministra Środowiska (2007),
 Członek zespołu ekspertów ds. bezpieczeństwa pracy w górnictwie (1997 – 2003),
 Członek Komisji ds. Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych przy Wyższym Urzędzie Górniczym,
 Członek Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym,
 Członek Międzynarodowego Towarzystwa Mechaniki Skał od 2007,
 Przewodniczący Rady Akademicko-Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa (2007 i nadal),
 Członek zespołu ekspertów ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego (1997 – 2001),
 Członek rady programowej kilku czasopism dotyczących górnictwa i budownictwa podziemnego i energetyki o zasięgu międzynarodowym (m. in. Journal of Anhui University of Science & Technology (Chiny), Journal Mining Engineering RUDARSKI RADOVI (Serbia)
 Członek Rady do Spraw Edukacji i Badań Naukowych powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2008),
 Członek Zarządu Stowarzyszenia Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze (od 2009),
 Członek Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji powołanej przez Ministra Gospodarki (od 2010)
 Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (od 2011)
 Członek Akademii Inżynierskiej w Polsce (od 2011)
 Członek Małopolskiej Rady Gospodarczej powołanej przez Marszałka Województwa Małopolskiego (od 2011)

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH
 mechanika skał i gruntów (szczególnie deformacje powierzchni, szkody górnicze, tąpania, wstrząsy, utrzymanie wyrobisk podziemnych),
 budownictwo podziemne (szczególnie tunele, przejścia podziemne, garaże oraz podziemne składowiska odpadów),
 zastosowanie metod numerycznych w mechanice skał i gruntów
 energetyka (szczególnie bezpieczeństwo energetyczne kraju)

DOROBEK NAUKOWY, PUBLIKACJE, KSIĄŻKI
 170 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, m. in. „Metody komputerowe w geomechanice górniczej” (1994), „Mechanizm współpracy kotwi z górotworem o zróżnicowanej budowie” (2001), „Numerical Model of Dynamic Load on Tunnel Supported with Rock Bolts„ (1996), „The Influence of Roof Bolts Location on it’s International Adaptation and Protection with the Rock Mass” (2000),
 7 książek
 9 patentów (w tym 4 wdrożone),
 250 prac naukowo-badawczych i ekspertyz,
 współwykonawca 15 grantów (kierowanie pięcioma)

KSZTAŁCENIE KADR
 9 wypromowanych doktorów,
 recenzent kilkunastu przewodów doktorskich i habilitacyjnych

WAŻNIEJSZE ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA
 Złoty Krzyż Zasługi (1996),
 Dyrektor Generalny I Stopnia (1998),
 Złota Odznaka „Zasłużony dla Górnictwa” (1999),
 Doktor Honoris Causa Donbaskiego Instytutu Górniczo-Metalurgicznego na Ukrainie (2002)
 Profesor Honorowy Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku (2006)
 Odznaka „Honoris gratia” nadana przez Prezydenta Miasta Krakowa (2009)
 Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Głównego Instytutu Górnictwa” (2009)
 Profesor Honorowy Politechniki Śląskiej (2010)
 Małopolanin Roku 2009
 Małopolska Nagroda Gospodarcza (2010)
 Naukowy Oskar za działalność naukową i organizacyjno-menedżerską (2010)
 Zasłużony dla KGHM Polska Miedź S.A. (2011)
 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2011)
 Profesor Honorowy Narodowego Uniwersytetu Technicznego Nafty i Gazu w Iwanofrankowsku, Ukraina (2012)