odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Szymczyk Agnieszka

Firma: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Stanowisko: Senior Banker

Ma ponad piętnastoletnie doświadczenie w finansowaniu projektów inwestycyjnych oraz w finansowaniu strukturalnym w Europie. Agnieszka Szymczyk rozpoczęła prace w EBORze w kwietniu 2001 r. i przez wiele lat zajmowała się organizacją finansowania zarówno dłużnego jak i kapitałowego dla spółek z sektora chemicznego, surowców naturalnych, przemysłu spożywczego oraz materiałów budowlanych. Od kilku lat koncentruje się głównie na sektorze infrastrukturalnym tj. na projektach transportowych realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz na finansowaniu inwestycji samorządowych w takich obszarach jak sektor wodny, odpadów komunalnych, transportu miejskiego (w tym projektów parkingowych) oraz ciepłownictwa. Jest odpowiedzialna zarówno za pozyskiwanie nowych projektów jak też ich wdrażanie.