odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Szmuc Tomasz

Stanowisko:  Prorektor ds. Nauki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Koordynator Tematyczny, CC Poland Plus

Studia w Akademii Górniczo-Hutniczej, specjalność Automatyka (1972). Od początku zatrudnienia związany z AGH, gdzie uzyskał stopnie: doktora (1979), doktora habilitowanego (1989) oraz tytuł profesora (1999). Autor/współautor 9 książek oraz ponad 180 artykułów głównie związanych z informatyką lokujących się w obszarach: inżynieria oprogramowania, systemy czasu rzeczywistego, zastosowania metod formalnych. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Aktualnie pełni funkcję Prorektora ds. Nauki Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest członkiem komitetów redakcyjnych międzynarodowych czasopism naukowych i wielu konferencji, uczestniczy w pracach zespołów opiniujących w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodowym Centrum Nauki oraz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto pełni funkcję koordynatora tematycznego polskiego węzła (CC PolandPlus) w ramach europejskiego konsorcjum energetycznego KIC InnoEnergy finansowanego przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). Aktualnie KIC InnoEnergy (http://www.kic-innoenergy.com/) jest zarządzane przez spółkę europejską (non profit), której udziałowcami są czołowe uczelnie i instytuty badawcze (m.in. IREC, CEA), czołowe europejskie firmy (EdF, Areva, Vattenfal, Total, ABB, Gas Natural, Iberdrola) związane z energetyką. Konsorcjum realizuje projekty innowacyjne w obszarze energii, utrzymuje sieć międzynarodowego kształcenia w obszarze energii dbając o powiązanie z przemysłem i rozwijanie przedsiębiorczości.