odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Szczepański Marek
Szczepański Marek

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego

Stanowisko: Dyrektor Banku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, uzyskał również tytuł MBA.
Od ponad 16 lat związany zawodowo z wydatkowaniem funduszy UE, przede wszystkim w obszarach rozwoju regionalnego, przedsiębiorczości i rynku pracy.
Obecnie Dyrektor Banku kierujący Pionem Funduszy Europejskich, odpowiedzialny m.in. za wdrażanie przez BGK inicjatyw JESSICA i JEREMIE oraz działania Kredyt Technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wcześniej podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy oraz dyrektor departamentu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Autor publikacji dotyczących wykorzystywania funduszy UE, zarządzania zasobami ludzkimi w administracji rządowej oraz ekspertyz, m.in. dla sejmowej podkomisji ds. wykorzystania środków UE oraz dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.