odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Szczepanowska-Kozłowska Krystyna
Szczepanowska-Kozłowska Krystyna

Stanowisko: Partner, DLA Piper, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa Cywilnego, Uniwersytet Warszawski

Profesor Szczepanowska-Kozłowska kieruje Katedrą Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Działem Własności Intelektualnej i Technologii kancelarii DLA Piper w Polsce.
Profesor Krystyna Szczepanowska-Kozłowska posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa własności intelektualnej, jak również prawa cywilnego, w szczególności w sporach patentowych i dotyczących znaków towarowych. Specjalizuje się także w prawie nieuczciwej konkurencji, autorskim, nowych technologii, ochrony danych osobowych i importu równoległego. Ponadto, Profesor Szczepanowska-Kozłowska ma rozległe doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje klientów w procesach przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Sądem Arbitrażowym.
Międzynarodowe rankingi Chambers & Partners oraz Legal 500 wyróżniają Profesor Szczepanowska-Kozłowska jako jedną z wiodących ekspertów z zakresu prawa własności intelektualnej w Polsce.