odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Święcicki Marcin
Święcicki Marcin

Stanowisko: Poseł na Sejm RP

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (od listopada 2011 r.)

Dyrektor, EC / UNDP Blue Ribbon, Kijów, marzec 2007– marzec 2011

Koordynator Ekonomicznych i Ochrony Środowiska działań, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Wiedeń, 2002-2005

Doradca prezydenta Litwy, (wrzesień 2000 – luty 2001)

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki,
odpowiedzialny za przystąpienie Polski do UE 1999-2000

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, 1994-1999

Poseł na Sejm RP, 1989-1991 i 1993-1996

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, 1989-91
Sekretarz generalny Konsultacyjnej Rady Gospodarczej, 1986-89
Stypendysta Fulbrighta, Harvard University, 1984/85
Dr Nauk Ekonomicznych, Instytut Planowania, Warszawa, 1981