odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Suchy Józef
Suchy Józef

Firma: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Stanowisko: Wiceprezes

Józef Szczepan Suchy (ur. w roku 1951)
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH od roku 2008.
Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Technologicznego (mgr inż. mechanik) a następnie studiów doktoranckich w Politechnice Śląskiej. Tam również zaczął swą karierę naukową i zawodową, zdobywając stopień dra hab. w naukach technicznych – odlewnictwo. Tytuł profesorski otrzymał w 1993 roku.
Od 2001 kieruje (jako profesor zwyczajny) Katedrą Inżynierii Procesów Odlewniczych (dawna nazwa Katedra Modelowania Procesów Odlewniczych) w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Wcześniej był kierownikiem Katedry Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych w Politechnice Opolskiej a w latach 1996 -1999 rektorem tej uczelni.
Przez większość życia zawodowego związany z przemysłem, zwłaszcza odlewniczym m.in. jako członek Rady Nadzorczej Odlewni Polskich SA, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej OŻ Śrem SA, przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Innowacyjnego Specodlew sp. z o.o., doradca Grupy Kapitałowej Gwarant oraz przewodniczący międzynarodowego zespołu doradczego projektu Odlewnia Żeliwa Sferoidalnego w Elblągu Alstom Power.
Od 2004 jest także wiceprezesem Naczelnej Organizacji Technicznej. Jednocześnie od wielu lat działa w Stowarzyszeniu Technicznym Odlewników Polskich, będąc przez kilkanaście lat jego prezesem a obecnie prezesem honorowym. Obecnie jest także prezydentem środkowoeuropejskiej inicjatywy odlewniczej MEGI oraz koordynatorem konsorcjum FOUNDRYMET będącego częścią Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.
Jest autorem około 400 publikacji, w tym licznych polskich referatów prezentowanych na Światowych Kongresach Odlewniczych.
Od roku 1991 jest członkiem zarządu World Foundry Organization a w roku 1999 pełnił funkcję prezydenta tej organizacji (dawna nazwa CIATF). Był prezesem Odlewniczej Izby Gospodarczej. Kieruje radą programową międzynarodowych targów METAL. Jest członkiem Verein Oesterreichischer Giessereifachleute, członkiem honorowym Czeskiej Slevarenskej Spolecznosti, członkiem Polskiego Forum Akademicko – Gospodarczego, członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz licznych komitetów naukowych oraz redakcji czasopism. M.in. jest przewodniczącym Rady Programowej Przeglądu Technicznego, członkiem rad International Foundry Research, Archive of Foundry Engineering, Livarsky Vestnik, Przegląd Odlewnictwa.
Spośród posiadanych wyróżnień wymienić można Nagrodę IV Wydziału PAN, Nagrodę naukową im. Jerzego Buzka, złoty medal VUT Brno, złotą odznakę CIATF oraz tytuł Złotego Inżyniera nadany w 2005 roku w plebiscycie czytelników Przeglądu Technicznego, Nagrodę Prezesa KIG Innovatica 2011, odznaka Honoris Gratia.