odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Strykowski Władysław
Strykowski Władysław

Firma: Koordynator, Polska Platforma Technologiczna Sektora Leśno-Drzewnego

Stanowisko: Dyrektor, Instytut Technologii Drewna

Prof. dr Władysław Strykowski, wieloletni dyrektor Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu i Koordynator polskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego, nowej formuły zarządzania innowacjami, powstałej z inicjatywy UE.
Głównymi problemami zainteresowań badawczych prof. Strykowskiego są problemy dotyczące polityki surowcowej, integracji leśnictwa i przemysłów opartych na drewnie, rozwój sektora leśno-drzewnego w Polsce i UE. Współpracuje ściśle z organizacjami samorządu branżowego sektora drzewnego.
Odbywał staże naukowe w kilku ośrodkach zagranicznych, m.in. w Ameryce i Europie Zachodniej (University of Minnesota, Hamburg, Freiburg, Genewa), z którymi w dalszym ciągu współpracuje.
Jest autorem wielu publikacji krajowych i zagranicznych. Jedną z tez, którą upowszechnia, jest potrzeba „dowartościowania” w Polsce drewna jako surowca strategicznego, nie tylko poprzez wzrost cen.