odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Stryjecki Maciej
Stryjecki  Maciej

Firma: Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej

Stanowisko: Prezes Zarządu

Magister inżynier ochrony środowiska, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Absolwent 4-letnich studiów doktoranckich na katedrze Ekologii Ogólnej UP w Lublinie. Ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.
Wspólnik i Prezes Grupy Doradczej SMDI, firmy konsultingowej specjalizującej się w doradztwie strategicznym i prowadzeniu procedur administracyjnych dla inwestycji w energetyce odnawialnej. Współzałożyciel i Prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej – organizacji pozarządowej wspierającej wdrażanie założeń pakietu energetyczno klimatycznego UE w Polsce.
Członek Prezydium Zespołu ds. OZE Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji powołanej przez Wicepremiera i Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka.
Autor i profesjonalny lobbysta projektów legislacyjnych upraszczających procedury realizacji inwestycji w energetyce odnawialnej, w tym morskich farm wiatrowych. W latach 2001-2005 pełnił funkcje: doradcy czterech ministrów środowiska, szefa gabinetu ministra środowiska, pełnomocnika zarządu NFOŚiGW ds. ochrony środowiska na terenach wiejskich, członka rady nadzorczej WFOŚiGW, członka komitetu sterującego Funduszu Spójności. W latach 2005-2009 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego i członka zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej.
Autor przewodnika dla inwestorów „Ocena ryzyka środowiskowego przy realizacji inwestycji w energetyce wiatrowej”, współautor „Wytycznych w zakresie prowadzenia ocen oddziaływania na środowisko farm wiatrowych”.