odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Stępień Emil
Stępień Emil

Firma: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Stanowisko: Zastępca Dyrektora, Dział Rozwoju Rynku

Ekonomista. Posiada bogate doświadczenie na rynku kapitałowym. W latach 2002-2006 pracownik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego), a od 2006 roku związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Od początku odpowiedzialny za uruchomienie rynku NewConnect i obecny rozwój platformy finansowania sektora MSP. W zakresie kompetencji odpowiada również za Catalyst – rynek instrumentów dłużnych dla przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego.