odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Sroka Iwona
Sroka Iwona

Firma: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Członek Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA). Członek Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP, Rady Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi, Rady Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego, Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W październku 2011 r. otrzymała nominację do władz Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej i objęła funkcję wiceprezydenta tej Organizacji.

Przez dziewięć lat pracowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jako doradca zarządu Giełdy, a następnie dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej. Uczestniczyła we wszystkich najważniejszych projektach biznesowych realizowanych przez GPW, od fazy koncepcyjnej do fazy wdrożenia i rozwoju. W latach dziewięćdziesiątych, przed pracą na GPW, była konsultantem w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Instytucie Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawskiej Grupie Konsultingowej oraz Warszawskiej Giełdzie Towarowej.

W latach 1994-2010 wykładowca akademicki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie Adiunkt w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka kilku publikacji książkowych, referatów naukowych i artykułów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, instrumentów finansowych, zarządzania ryzykiem oraz rynku kapitałowego.