odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Spiak Zofia
Spiak Zofia

Stanowisko: Kierownik, Katedra Żywienia Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Zofia Spiak – specjalista w zakresie chemii rolnej, a w szczególności w zakresie mikroelementów w żywieniu roślin oraz obiegu pierwiastków w systemie gleba-roślina. Opracowała m.in. wspólny roztwór do ekstrakcji przyswajalnych mikroelementów oraz liczby graniczne z zakresu toksyczności cynku i niklu dla roślin. Autorka licznych publikacji naukowych, podręczników, ekspertyz i prac projektowych z tego zakresu. Kierowała lub była wykonawcą licznych projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. Cyklicznie organizuje konferencje „Mikroelementy w rolnictwie”. W latach 2002-2008 była Prodziekanem Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Od 1994 roku kieruje Katedrą Żywienia Roślin i jest członkiem Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN.