odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Sowa Marek
Sowa Marek

Stanowisko: Marszałek Województwa Małopolskiego

Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, lat 45, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Z samorządem regionalnym związany od początku jego istnienia. Od 2006 roku radny województwa małopolskiego. W latach 2007-2010 Członek Zarządu województwa małopolskiego. Od 2 grudnia 2010 r. Marszałek Województwa Małopolskiego. Odpowiada m.in. za strategie rozwoju województwa, rozwój gospodarczy, finanse, współpracę międzynarodową, promocję województwa, wieloletni plan inwestycyjny oraz za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Od 2008 r. przewodniczący Komisji ds. Monitorowania Funduszy Europejskich przy Związku Województw RP, od 2011 roku przekształconej w Komisję ds. Finansów Publicznych.
Delegat Związku Województw RP do Komitetu Regionów Unii Europejskiej oraz do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.