odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Soborak Mirosław
Soborak Mirosław

Stanowisko: Zastępca Prezydenta Częstochowy

Prawnik, po aplikacji sędziowskiej, finansista, absolwent studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Dyrektor oddziału PKO BP w Dąbrowie Górniczej (1989-93), dyrektor oddziału w Katowicach Kredyt Bank SA (1993-97) oraz Oddziału Regionalnego Kredyt Bank SA w Katowicach (1997-2001); członek zarządu POLCAR SA (2001-02); pełnomocnik zarządu ds. restrukturyzacji finansowej w Śląskiej Regionalnej Kasie Chorych w Katowicach; zastępca dyrektora ds. finansowych w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ (2003-04); członek zarządu Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. (2004-06); dyrektor ds. rozwoju w Max Aicher Polska (2006-09); prezes zarządu Buczek HB ZPR Sp. z o.o. Sosnowiec. Ponadto członek zespołów: ds. restrukturyzacji hutnictwa przy Ministrze Przemysłu, organizacyjnego NFZ przy Ministrze Zdrowia; ds. prywatyzacji sektorowej przy Ministrze Skarbu Państwa; ds.organizacji reformy systemu emerytalno-rentowego przy Ministrze Finansów; członek rad nadzorczych m.in. Węglozbyt SA, Węglokoks SA, Centrostal Bydgoszcz SA, Centrostal Kielce SA.

Jego największe osiągnięcia opracowanie systemu finansowania transakcyjnego dla zapewnienia płynności na linii spółki węglowe, koksownie i elektrownie; emisja papierów dłużnych dla miasta Krakowa dla finansowania budowy mostu; restrukturyzacja finansowa i organizacyjna TF Silesia Sp. z o.o.; restrukturyzacja finansowa Śląskiej regionalnej Kasy Chorych polegająca na likwidacji niedoborów przychodów i dopasowania ich poziomu do adekwatnego do zawartych umów na świadczenia medyczne; udział w prywatyzacji Huty Częstochowa S.A; restrukturyzacja Walcowni Rur Andrzej Sp. z o.o. w Zawadzkich; opracowanie i wdrożenie projektu prefinansowania eksportu dla Polskich Hut Stali S.A.

Jako Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Mirosław Soborak nadzoruje pracę:
 Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej
 Wydziału Geodezji i Kartografii
 Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
 Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego
 Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 Wydziału Rozwoju Miasta
 Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej