odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Skurzyński Piotr
Skurzyński Piotr

Stanowisko: Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

Menadżer projektów w Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, członek Eksperckiej Grupy Roboczej ds. KET przy DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu KE, specjalista w zakresie polityki wsparcia prac B+R; w latach 2009-2011 pełniący funkcję koordynatora międzynarodowych programów współpracy państw UE na rzecz badań w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie; biolog, specjalista ds. funduszy UE, absolwent Uniwersytetów Gdańskiego i Warszawskiego, Akademii L. Koźmińskiego oraz University of the West of Scotland.