odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Skolmowski Andrzej
Skolmowski Andrzej

Firma: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Absolwent Instytutu Ekonomii Wydziału Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1997) oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej (2007-2010).
Od 26 .03.2009 r. Wiceprezes Zarządu Azotów Tarnów odpowiedzialny za finanse i handel.
W latach 2000-2004 związany ze spółką Cefarm Rzeszów SA, początkowo na stanowisku Tymczasowego Kierownika Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm”, a następnie Prezesa Zarządu. Odpowiedzialny za stworzenie grupy kapitałowej Cefarm Rzeszów SA pełnił również funkcje Prezesa Zarządu w spółkach zależnych. W latach 2004-2007 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu ACP Pharma SA, a po połączeniu ze spółką dominującą ORFE SA (spółki holenderskiego koncernu OPG Group N.V.) objął stanowisko Członka Zarządu Grupy Kapitałowej (do III 2008), pełniąc jednocześnie funkcje Prezesa Zarządu w spółkach zależnych: Cefarm Zielona Góra SA oraz Cefarm Rzeszów sp. z o.o. Bezpośrednio przed powołaniem w skład Zarządu Azotów Tarnów pełnił funkcję Prezesa Zarządu nowoczesnej wytwórni farmaceutycznej SANFARM sp. z o.o. w Nowej Dębie.