odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Siemaszko Andrzej
Siemaszko Andrzej

Stanowisko: Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, odpowiedzialny za Sieć KPK liczącą ok. 200 jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

W latach 1991-94 pracował w projekcie europejskim Brite/Euram w Instituto Superior Tecnico w Lizbonie. Od tego czasu uczestniczył z sukcesem w około 50 projektach europejskich w 3.-7. Programie Ramowym UE. Był delegatem i ekspertem w wielu Komitetach Programowych (Growth, Structuring ERA, Integrating and Strenghtening ERA, Cooperation, Regions of Knowledge, NCP Coordinators). Uczestniczył w tworzeniu 6. i 7. Programu Ramowego UE. W latach 2006-07 pracował jako ekspert prof. Jerzego Buzka – posła sprawozdawcy ds. 7. Programu Ramowego.
Dr Siemaszko jest ekspertem w zakresie polityki naukowej, badań i rozwoju technologicznego. W latach 2003-2006. pełnił funkcję doradcy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczył w programowaniu i implementacji funduszy strukturalnych w Polsce. W latach 2003-04 uczestniczył w przygotowaniu Sektorowego Programu Operacyjnego “Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” oraz przygotowywał Narodowy Program Rozwoju na lata 2007-2013. Aktywnie uczestniczył w rozwijaniu infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy – centrów doskonałości, centrów zaawansowanych technologii i klastrów technologicznych.
Dr Siemaszko był inicjatorem tworzenia Polskich Platform Technologicznych (PPT), obecnie jest ich 29. Pełni funkcję Sekretarza Generalnego Komitetu Koordynacyjnego PPT oraz funkcję delegata do Grupy Rządowej Europejskiej Platformy Technologicznej Zeroemisyjnych Elektrowni (ETP-ZEP). W obszarze czystych technologii węglowych zorganizował kilka międzynarodowych konferencji. W 2010 r. został sekretarzem Grupy Roboczej „Czyste Technologie Węglowe” w Społecznej Radzie Narodowego Programu Redukcji Emisji.
Dr Siemaszko aktywnie uczestniczył w rozwoju Regionalnych Strategii Innowacji (RIS), budowie Regionów Wiedzy i regionalnych klastrów. Jest współautorem podręcznika „Jak zostać regionem wiedzy?” pod redakcją Jerzego Buzka.
Andrzej Siemaszko uzyskał doktorat w dziedzinie mechaniki konstrukcji i jest autorem ponad 50 publikacji naukowych.