odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Sekuła Mirosław
Sekuła Mirosław

Firma: Ministerstwo Finansów

Stanowisko: Podsekretarz Stanu

Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, Przewodniczący Komisji Nadzoru Audytowego oraz Przewodniczący Komitetu Audytu MF.
Absolwent wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył studia doktoranckie oraz podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
Poseł na Sejm III i VI kadencji. W latach 1997 - 2001 r. przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W latach 2007-2011 przewodniczył m.in. sejmowej komisji „Przyjazne Państwo” oraz komisji śledczej ds. afery hazardowej. Był także wiceprzewodniczącym Komisji ds. Kontroli Państwowej. Od lipca 2001 r. do sierpnia 2007 r. prezes Najwyższej Izby Kontroli.