odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Sekmokas Arvydas
Sekmokas Arvydas

Stanowisko: Minister ds. Energii, Litwa

1970-1975 Uniwersytet Wileński, specjalizacja w zakresie Informatyki Ekonomicznej. Dyplom inżyniera-ekonomisty;
1975-1985 Instytut Ekonomii Litewskiej Akademii Nauk, Kierownik Działu Oprogramowania;
1986-1991 Zakład Oprogramowania “Bitas” w ramach Instytutu Matematyki i Cybernetyki Litewskiej Akademii Nauk, Główny Technolog;
1991-1992 Ministerstwo Gospodarki Republiki Litewskiej, Wiceminister;
1992-1995 Przedstawicielstwo “International Executive Service Corps” (IESC) na Litwie, Dyrektor Wykonawczy;
1995-1997 Przedstawicielstwo “Ericsson” na Litwie, Dyrektor Wykonawczy i członek zarządu;
1996-2000 doradztwo indywidualne (obszary: penetracja rynku litewskiego, prywatyzacja i inwestycje);
1999-2004 UAB “Navision Software Baltic”, Dyrektor Wykonawczy i członek zarządu;
2005-2007 UAB “Giritech Baltic”, Dyrektor; 2007-2008 UAB “DocLogix”, Dyrektor;
4 lutego 2009 na mocy dekretu prezydenckiego mianowany Ministrem Energetyki rządu piętnastej kadencji.