odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Ściążko Marek
Ściążko Marek

Firma: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Stanowisko: Dyrektor

Marek Sciazko jest absolwentem Politechniki Śląskiej, którą ukończył w 1975 r. W 1980 r. odbył staż naukowy w Pittsburgh Energy Technology Center w USA, gdzie wykonywał badania nad modelowaniem ciśnieniowego zgazowania węgla, w wyniku czego powstała praca doktorska. W 1993 r. otrzymał stypendium na University of North Dakota, USA, w dziedzinie zarządzania projektami inwestycyjnymi w energetyce. W latach 1987-1993 był kierownikiem projektu i zastępcą dyrektora Polsko-Niemieckiego Centrum Badawczego ukierunkowanego na rozwój technologii pirolizy węgla. Pełni funkcję dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla od 1991 roku. Jest członkiem Grupy Doradczej ds. Energetyki – DG RTD UE, Komitetu Energetyki oraz Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, jest członkiem Rady Nadzorczej grupy energetycznej Tauron, jest także profesorem w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH). Jest współautorem 116 artykułów, 26 monografii i 48 patentów.