odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Schmid Joanna
Schmid Joanna

Firma: Tauron Polska Energia SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju

Prawnik i finansista. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła wiele studiów podyplomowych, m.in. studia menedżerskie MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, studia menedżerskie w zakresie rachunkowości i podatków na Uniwersytecie Warszawskim, zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, działania banków komercyjnych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studia z zakresu energetyki jądrowej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Ukończyła liczne kursy i seminaria w zakresie restrukturyzacji, przejęć, fuzji, zarządzania strukturami holdingowymi, corporate governance, corporate finance.

W latach 1994-2001 pracowała w ING Banku Śląskim, kolejno w Zespole Strategii Biura Zarządu, w Departamencie Inwestycji Kapitałowych i w Departamencie Prawnym. W latach 1998-2000 była dyrektorem biura w Grupie Inwestycyjnej Sp. z o.o., w latach 2001-2007 wiceprezesem zarządu ds. finansowych i operacyjnych w Funduszu Górnośląskim SA, a od 2008 do 2010 roku była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

W swojej karierze zawodowej realizowała wiele projektów inwestycyjnych, m. in. w sektorze rynku energetyki i górnictwa węgla kamiennego oraz w zakresie zarządzania grupami kapitałowymi, w szczególności w obszarze restrukturyzacji, nadzoru właścicielskiego, strategii i projektów inwestycyjnych. Była konsultantem w dziedzinie finansowania i inwestycji. Zasiadała w wielu radach nadzorczych, m.in. spółek publicznych, produkcyjnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych. Uczestniczyła w pracach komisji i strukturach izb gospodarczych, biznesowych, samorządowych i komitetu ekonomicznego.

Funkcję wiceprezesa zarządu Tauron Polska Energia SA pełni od 1 października 2010 r., kierując pracą departamentów: strategii rozwoju, restrukturyzacji i projektów strategicznych